…zas osobně na hodinách od 11. 5.

Děkujeme moc za důvěru a převážnou většinu podpůrných a dobrých zpráv od Vás, děkujeme moc ♥, jste skvělí.
Díky Vám můžeme některé kurzy rozjet a těšit se na osobní potkávání, byť za relativně jasných podmínek (opravdu není lehké se ve vyjádřeních vlády a zodpovědných smysluplněji orientovat…). Díky.
Rozumíme ale i těm, kteří z nějakého důvodu v tuto chvíli nenastoupí a spolu s „klasickou“ výukou proto budeme dál pokračovat v lekcích na dálku. Krásné dny Vám i dětem, prosíme o přečtení řádků níže:

Knoflíková pravidla za nouzového stavu 2020

V souvislosti s možností konat lekce Hudebního Knoflíku a centra Knoflík od 11. 5. 2020 za jasně stanovených pravidel nastavujeme s ohledem na dostupné informace a s ohledem na zdraví všech toto:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

– podmínkou účasti v kurzu bude podepsané čestné prohlášení na každou hodinu

– u předškolních oborů podepíší rodiče či doprovod u vstupu do učebny, podepíší za sebe i žáka (připraví Knoflík)

. u nástrojových oborů podepíší rodiče či zákonný zástupce prohlášení a děti předají lektorovi se začátkem každé hodiny, které se zúčastní

– čestné prohlášení má toto znění:

Čestné prohlášení o neexistenci příznakůvirového infekčního onemocnění

jméno a příjmení žáka……………………………………………………………………..

datum narození…………………………………………………………………………….

bytem……………………………………………………………………………………….

Prohlašuji, že se u výše jmenovaného neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocněn (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu a pod….)

Prohlašuji dále, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto faktory při rozhodování o účasti na aktivitě centra Knoflík.

v Praze…………………………………………………………….

dne…………………………………………………………………

podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………………….

VSTUP A ŠATNY

– vstup do školy povolen jen žákům a doprovodu na nezbytně potřebnou dobu

– kavárna není otevřena, prodej pouze přes „okénko“ a konzumace venku

– herní koutek uzavřen

– šatny uzavřeny

– k dispozici dezinfekce, roušky, rukavice

– na odložení oblečení a bot vymezené židle v prostoru Kavárny Knoflík, do učeben pouze ve vlastním přezutí (platí pro děti i dospělé, nelze naboso)

WC

– otevřeno pouze v patře, zajištěn úklid, dezinfekce

– prosíme o respektování rozestupů, hygieny

ROUŠKY A DEZINFEKCE

– povinně při odchodu a příchodu, dle nařízení vlády

– během lekce dle uvážení skupiny s ohledem na další doporučení a všechny účastníky

– dezinfekce dostupná všem a pro všechny potřebné záležitosti (ruce, povrchy, pomůcky a pod…)

UČEBNA A UČEBNÍ LEKCE

– maximální počet přítomných v učebně je 15 včetně lektora a doprovodu

– po dohodě a pokud to počet dovolí lze i sourozenec, ideálně však jeden dospělý a jedno dítě

– aktivity voleny s ohledem na nařízení vlády a tak, aby dál lekce zůstala smysluplná

– roušky dle uvážení, dostatečné odstupy a manipulace s pomůckami s ohledem na situaci

Děkujeme moc za zájem, podporu, pochopení, důvěru a vstřícnost.

S přáním ať se daří nám všem a s vidinou lepších časů

za tým Knoflíku Eliška Kasinová a Marcela Tůmová

Přesunout se na začátek