Janáčci

„Vykročení do světa hudby“

Žlutý Knoflík
Věk: 10 měsíců – 1,5 roku;
          1,5 – 2,5 roku
Počet dětí ve skupině: maximálně 12
1x týdně 45  minut

Kurz, který má dvě kapitoly podle věku dětí. Kurz, kde děti za doprovodu hudby a v bezpečí dospělého vykročí k prvním nejen hudebním poznáním. Součástí jasně navazujících hodin jsou tematické bloky. Každé téma obsahuje lidové i umělé písničky, básničky, malé úkoly a hry rozvíjející všechny smysly a hudební cítění. Hodiny mají jasně danou strukturu obsahují i poslechovou část, ale měly by být pro děti především radostí z hudby a setkání.

Přesunout se na začátek