Malásci

„V náručí a v rytmu“

Zelený Knoflík
Věk: 4 – 10 měsíců
Počet dětí ve skupině: maximálně 10
1x týdně 45 minut

Program pro nejmenší děti a jejich rodiče, kde je hudba hrou i místem pro nejen hudební setkání. Výuka u dětí přirozeným způsobem rozvíjí jejich vrozený cit pro hudbu, její melodii, dynamiku a rytmus. U dětí se díky hře s hudbou, s písničkami, básničkami a poslechovými skladbami rozvíjí psychomotorika, sociální komunikace a vazby, sluchová analýza. Hodiny vedené zkušenými lektorkami jsou bezpečným místem pro rodiče, kde si mohou zazpívat lidové písničky a nebát se zpívat svým dětem.

Přesunout se na začátek