Smetánci

„Dobrodružství s hudbou“

Smetánci I.

Modrý Knoflík
Věk: 4,5 – 5,5 roku
Počet dětí ve skupině: 10 maximálně
1x týdně 45  minut

Kurz Smetánci je rozdělen do dvou ročníků. V prvním roce kurzu děti s ohledem na svůj věk hravou a zábavou formou nahlédnou do hudebního světa. Lidové i umělé písničky, poslechy i hry jsou sestaveny tak, aby u dětí rozvíjely hudební dovednosti, znalosti i cítění. První rok jsou lekce v doprovodu rodičů, ale děti udělají první zkušenost, kdy budou na hodině samy, aby mohly bezpečně pokračovat do dalšího ročníku Smetánků. Děti zažijí v hodinách všemi smysly hudební nauku, žánry, hudební hry, nástroje a radost a dobrodružství, které hudba přináší.

Smetánci II.

Modrý Knoflík
Věk: 5,5 – 6,5 roku
Počet dětí ve skupině: 10 maximálně
1x týdně 45  minut

Kurz navazuje na kurz Smetánci I.. Podstatný rozdíl je v tom, že děti absolvují hodiny samy a připravují se tak na kurz Muzikanti, výuku nástrojů a zpěvu. Lidové i umělé písničky, poslechy i hry jsou opět sestaveny tak, aby pod vedením zkušených lektorů a v menší skupince u dětí rozvíjely hudební dovednosti, znalosti i cítění. Zažijí první pokusy samostatné i skupinové interpretace a improvizace. S ohledem na věk se u dětí formou her a úkolů rozvíjí psychomotorika, cit pro melodii a rytmus, seznamují se s hudebními žánry, styly.

Přesunout se na začátek